Aktualności

09.04.2015

Drukarnia Sowa

Świadczenie kompleksowej obsługi IT. Administracja całości infrastruktury IT oraz Help Desk.
07.03.2015

Ministerstwo Środowiska

Świadczenie usługi HelpDesk.
07.02.2015

Ministerstwo Gospodarki

Zarządzanie serwerami pocztowymi. Administracja oraz prace programistyczne portali Ministerstwa Gospodarki.
04.01.2015

Muzeum Narodowe Wrocław

Świadczenie kompleksowej obsługi IT Administracja całości infrastruktury IT oraz HelpDesk.
04.02.2014

Certyfikat RHCE

Uzyskanie certfikatu Inżyniera Red Hat.

Pages